ติดต่อสอบถามได้ 24 ชั่วโมง โทร: 080-956-2893

                                                                                                                  เก้าสะหะเฟอร์นิเจอร์
ผลิตเฟอร์นิเจอร์จำหน่ายปลีก-ส่ง 
โทร  :  080 - 956 - 2893   
 
Line  : 080 956 2893
 
 
(ติดต่อสอบถามได้ทุกวัน 24 ชม.)
 
 
 
กระดานไวท์บอร์ดแบบแขวน
 
 
 กระดานทำด้วยไม้ปาติเกิ้ลปิดผิวโฟเมก้า หนา 6 มม.

กรอบอลูมิเนี่ยมกว้าง 2.5xลึก1.5 ซม.หนา มม.  

ที่วางแปรงวัดจากหน้าสุดถึงหลังกระดาน ลึก 4.5 ซม.

ขนาด 30x40 cm ราคา 250บาท

ขนาด 40x60 cm ราคา 300บาท
ขนาด 60x90 cm ราคา 450บาท
ขนาด 80x120 cm ราคา 600บาท
ขนาด 90x120 cm ราคา 945บาท
ขนาด 90x150 cm ราคา 1,350บาท
ขนาด 90x180 cm ราคา 1,550บาท
ขนาด 120x120 cm ราคา 1,250บาท
ขนาด 120x150 cm ราคา 1,550บาท
ขนาด 120x180 cm ราคา 1,800บาท

ขนาด 120x200 cm ราคา 1,880บาท
ขนาด 120x210 cm ราคา 1,900บาท
ขนาด 120x240 cm ราคา 2,190บาท

 
 
 
กระดานไวท์บอร์ดแบบแขวนและติดแม่เหล็กได้
 
กรอบอลูมิเนี่ยมกว้าง 2.5xลึก1.5 ซม.หนา มม.  

ที่วางแปรงวัดจากหน้าสุดถึงหลังกระดาน ลึก 4.5 ซม.

ขนาด 80x120 ราคา 950บาท 

ขนาด 90x120 ราคา 1,100บาท 

ขนาด 90x150 ราคา 1,600บาท 

ขนาด 90x180 ราคา 2,150บาท

ขนาด 120x120 ราคา 1,550บาท

ขนาด 120x150 ราคา 1,950บาท

ขนาด 120x180 ราคา 2,300บาท

ขนาด 120x200 ราคา 2,590บาท

ขนาด 120x240 ราคา 2,800บาท

 
 
 
 
 
 
กระดานไวท์บอร์ด 1 หน้า แบบมีล้อเลื่อน
 

ขาเหล็กพ่นสีอบ กรอบอลูมิเนี่ยม

ความสูงจากพื้นถึงขอบกระดานด้านบน 170-210 ซม. วงล้อ ขนาด นิ้ว

กระดานทำด้วยไม้ปาร์ติเกิ้ลปิดผิวฟอเมก้า หนา 0.6 มม.

กรอบอลูมิเนี่ยมกว้าง 1.2''xลึก1/5'' หนา มม.

 
ขนาด 80x120 ราคา 2,500บาท 

 ขนาด 90x120 ราคา 3,100บาท

 ขนาด 90x150 ราคา 3,450บาท

 ขนาด 90x180 ราคา 3,900บาท

 ขนาด 120x150 ราคา 3,700บาท

 ขนาด 120x180 ราคา 3,950บาท 

 ขนาด 120x200 ราคา 4,100บาท

 ขนาด 120x240 ราคา 4,250บาท

 
 
 
กระดานไวท์บอร์ด 2 หน้า แบบมีล้อเลื่อน
 
ขาเหล็กพ่นสีอบ กรอบอลูมิเนี่ยม

ความสูงจากพื้นถึงขอบกระดานด้านบน 170-210 ซม. วงล้อ ขนาด 2 นิ้ว

กระดานทำด้วยไม้ปาร์ติเกิ้ลปิดผิวฟอเมก้า หนา 0.6 มม.

กรอบอลูมิเนี่ยมกว้าง 1.2''xลึก1/5'' หนา 1 มม.

ขนาด 80x120 ราคา 3,350 บาท

ขนาด 90x120 ราคา 3,500 บาท

ขนาด 90x150 ราคา 3,990 บาท

ขนาด 90x180 ราคา 4,400 บาท

ขนาด 120x150 ราคา 4,200 บาท

ขนาด 120x180 ราคา 4,500 บาท

ขนาด 120x200 ราคา 4,550 บาท

ขนาด 120x240 ราคา 4,700 บาท

 
 
 
 
 
 
กระดานไวท์บอร์ดแม่เหล็ก 1 หน้า แบบมีล้อเลื่อน
 
 

ขาเหล็กพ่นสีอบ กรอบอลูมิเนี่ยม

ความสูงจากพื้นถึงขอบกระดานด้านบน 170-210 ซม. วงล้อ ขนาด 2 นิ้ว

กระดานทำด้วยไม้ปาร์ติเกิ้ลปิดผิวฟอเมก้า หนา 0.6 มม.

กรอบอลูมิเนี่ยมกว้าง 1.2''xลึก1/5'' หนา 1 มม.

 

ขนาด 80x120 ราคา 3,300บาท

ขนาด 90x120 ราคา 3,400บาท

ขนาด 90x150 ราคา 3,850บาท

ขนาด 90x180 ราคา 4,350บาท

ขนาด 120x150 ราคา 4,190บาท

ขนาด 120x180 ราคา 4,450บาท

ขนาด 120x200 ราคา 4,500บาท

ขนาด 120x240 ราคา 4,700บาท

 
 
กระดานไวท์บอร์ดแม่เหล็ก 2 หน้า แบบมีล้อเลื่อน
 
 
 

ขาเหล็กพ่นสีอบ กรอบอลูมิเนี่ยม

ความสูงจากพื้นถึงขอบกระดานด้านบน 170-210 ซม. วงล้อ ขนาด 2 นิ้ว

กระดานทำด้วยไม้ปาร์ติเกิ้ลปิดผิวฟอเมก้า หนา 0.6 มม.

กรอบอลูมิเนี่ยมกว้าง 1.2''xลึก1/5'' หนา 1 มม.

 
ขนาด 80x120 ราคา 3,900 บาท

ขนาด 90x120 ราคา 4,000 บาท

ขนาด 90x150 ราคา 4,600 บาท

ขนาด 90x180 ราคา 4,800 บาท

ขนาด 120x150 ราคา 4,700 บาท

ขนาด 120x180 ราคา 5,100 บาท

ขนาด 120x200 ราคา 5,290 บาท

ขนาด 120x240 ราคา 5,490 บาท

 
 
 
กระดานไวท์บอร์ดแบบแขวน ไม้ก็อก
 

กระดานไวท์บอร์ดแบบแขวน ไม้ก็อก หนา 10 มม.

ขนาด 60x90 ราคา 700บาท 

ขนาด 80x120 ราคา 1,210บาท

ขนาด 90x120 ราคา 1,420บาท 

ขนาด 90x150 ราคา 1,900บาท 

ขนาด 90x180 ราคา 2,280บาท

ขนาด 120x120 ราคา 1,950บาท

ขนาด 120x150 ราคา 2,670บาท

ขนาด 120x180 ราคา 2,800บาท

ขนาด 120x200 ราคา 3,185บาท

ขนาด 120x240 ราคา 3,295บาท

 
 
 
กระดานไวท์บอร์ด ไม้ก็อก มีล้อเลื่อน
 
 
 
กระดานไม้ก็อก มีล้อเลื่อน หนา 10 มม.

ขนาด 80x120 ราคา 3,100บาท

ขนาด 90x120 ราคา 3,200บาท

ขนาด 90x150 ราคา 3,400บาท

ขนาด 90x180 ราคา 3,660บาท

ขนาด 120x150 ราคา 3,900บาท

ขนาด 120x180 ราคา 4,200บาท

ขนาด 120x200 ราคา 4,350 บาท

ขนาด 120x240 ราคา 5,500บาท

 
 
 
 
กระดานไวท์บอร์ดผสมไม้ก็อก
 
 

กรอบอลูมิเนียมหนา 1 มม. ก1.5*ล1.5 ซม. 

กระดานหนา 10 มม. มีรางวางแปรง ขนาด 1.6 นิ้ว

 
 
 
 
 
กระดานกำมะหยี่ มีล้อเลื่อน
 
 

กระดานกำมะหยี่ มีล้อ หนา 10 มม. สำหรับปักหมุดติดประกาศ

ขนาด 80x120 ราคา 3,000บาท

ขนาด 90x120 ราคา 3,200บาท

ขนาด 90x150 ราคา 3,400บาท

ขนาด 90x180 ราคา 3,660บาท

ขนาด 120x150 ราคา 3,920บาท

ขนาด 120x180 ราคา 4,150บาท

ขนาด 120x200 ราคา 4,650บาท

ขนาด 120x240 ราคา 5,000บาท

 
 
 
 
กระดานกำมะหยี่แบบแขวน
 
สำหรับปักหมุดติดประกาศ

ขนาด 80x120 ราคา 950บาท

ขนาด 90x120 ราคา 1070บาท

ขนาด 90x150 ราคา 1,830บาท

ขนาด 90x180 ราคา 2,200บาท

ขนาด 120x120 ราคา 1,790บาท

ขนาด 120x150 ราคา 2,200บาท

ขนาด 120x180 ราคา 2,400บาท

ขนาด 120x200 ราคา 3,000บาท

ขนาด 120x240 ราคา 3,200บาท

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 กระดานไวท์บอร์ด, กระดานไวท์บอร์ดแม่เหล็ก, กระดานไวท์บอร์ดกระจก, กระดานไวท์บอร์ด ,ขาตั้ง,กระดานไวท์บอร์ด 120x240,กระดานไวท์บอร์ด b2s,กระดานไวท์บอร์ด ราคาถูก,กระดานไวท์บอร์ดทําจากอะไร,กระดานไวท์บอร์ดล้อเลื่อน,กระดานไวท์บอร์ด 2 หน้า,กระดานไวท์บอร์ดลบไม่ออก,กระดา,ไวท์บอร์ด ราคา,กระดานไวท์บอร์ด ล้อเลื่อน,กระดานไวท์บอร์ด กระจก,กระดานไวท์บอร์ด แม่เหล็ก,กระดานไวท์บอร์ด ขาตั้งไม้, กระดาน ไวท์ บอร์ด กระจก ทํา เอง,กระดาน ไวท์ บอร์ด แบบ กระจก, กระดานไวท์บอร์ด ขนาด, กระดานไวท์บอร์ด ขนาดใหญ่, กระดานไวท์บอร์ด ขนาด 80x120 ราคา, กระดานไวท์บอร์ด ขนาด 80x120 มีล้อ, กระดานไวท์บอร์ด ขนาดเล็ก ราคา ,กระดานไวท์บอร์ด ขาตั้ง ราคา ,กระดานไวท์บอร์ด ขนาด 120x240 ราคา,กระดานไวท์บอร์ด ขนาด 90x120, กระดานไวท์บอร์ด คือ , กระดานไวท์บอร์ด ครุภัณฑ์, กระดานไวท์บอร์ด คืออะไร ,จําหน่าย กระดาน ไวท์ บอร์ด ,กระดานไวท์บอร์ด ชลบุรี ,ร้าน ขาย กระดาน ไวท์ บอร์ด ชลบุรี ,กระดานไวท์บอร์ด ซื้อที่ไหน ,กระดาน ไวท์ บอร์ด มือ สอง สภาพ ดี , กระดานไวท์บอร์ด ติดผนัง , กระดานไวท์บอร์ด ตาราง , กระดาน ไวท์ บอร์ด ติด ผนัง ราคา , กระดาน ไวท์ บอร์ด ขา ตั้ง ,กระดาน ไวท์ บอร์ด ขา ตั้ง มือ สอง ,กระดาน ไวท์ บอร์ด มี ขา ตั้ง ราคา , กระดาน ไวท์ บอร์ด ราคา ถูก ,กระดาน ไวท์ บอร์ด ล้อเลื่อน ราคา ถูก ,กระดานไวท์บอร์ด ทําจาก , กระดานไวท์บอร์ด ทําเอง ,กระดานไวท์บอร์ด ทําความสะอาด, กระดานไวท์บอร์ด ทําจากอะไร ,กระดานไวท์บอร์ด นนทบุรี ,กระดานไวท์บอร์ด นครปฐม, กระดาน ไวท์ บอร์ด น่า รัก, กระดานไวท์บอร์ด บิ๊กซี, กระดานไวท์บอร์ด ปฏิทิน, กระดานไวท์บอร์ด ปริ้นได้, กระดาน ไวท์ บอร์ด ติด ผนัง, โรงงาน ผลิต , กระดาน ไวท์ บอร์ด, กระดานไวท์บอร์ด พร้อมขาตั้ง , กระดานไวท์บอร์ด พกพา, กระดาน ไวท์ บอร์ด แบบ พับ ได้, กระดาน ไวท์ บอร์ด ฟูจิ, กระดานไวท์บอร์ด ภาษาจีน, กระดานไวท์บอร์ด ภาษาอังกฤษ, กระดานไวท์บอร์ด มีล้อ, กระดานไวท์บอร์ด มีขาตั้ง, กระดานไวท์บอร์ด มีล้อเลื่อน, กระดานไวท์บอร์ด มือสอง, กระดาน ไวท์ บอร์ด มือ สอง 2559, กระดาน ไวท์ บอร์ด มือ สอง เชียงใหม่, กระดาน ไวท์ บอร์ด ล้อเลื่อน, กระดานไวท์บอร์ด ยี่ห้อไหนดี, กระดานไวท์บอร์ด ราคาส่ง, กระดาน ไวท์ บอร์ด แม่เหล็ก ราคา, กระดาน ไวท์ บอร์ด 120x240 ราคา, กระดาน ไวท์ บอร์ด ล้อเลื่อน ราคา, กระดาน ไวท์ บอร์ด ขนาด 120x240 ราคา , กระดานไวท์บอร์ด ลาซาด้า, กระดานไวท์บอร์ด ล้อเลื่อน ราคา, กระดานไวท์บอร์ด ลบไม่ออก, กระดาน ไวท์ บอร์ด ล้อเลื่อน มือ สอง, กระดาน ไวท์ บอร์ด แบบ ล้อเลื่อน, ขาย กระดาน ไวท์ บอร์ด ล้อเลื่อน, ขายส่ง กระดาน ไวท์ บอร์ด ล้อเลื่อน, กระดาน ไวท์ บอร์ด มี ล้อ, กระดานไวท์บอร์ด วิกิพีเดีย, วิธี ลบ กระดาน ไวท์ บอร์ด, วิธี เคลือบ กระดาน ไวท์ บอร์ด, กระดานไวท์บอร์ด ศึกษาภัณฑ์, กระดานไวท์บอร์ด สีดํา, กระดานไวท์บอร์ด สมุทรปราการ

สาร เคลือบ กระดาน ไวท์ บอร์ด, กระดานไวท์บอร์ด หน่วยนับ, กระดานไวท์บอร์ด ห้องเรียน, กระดานไวท์บอร์ด หาซื้อได้ที่ไหน, กระดานไวท์บอร์ด หาดใหญ่, กระดานไวท์บอร์ด อิเล็กทรอนิกส์, กระดานไวท์บอร์ด อิเกีย, กระดานไวท์บอร์ด ออฟฟิศเมท , กระดาน ไวท์ บอร์ด ลบ ไม่ ออก, กระดาน ไวท์ บอร์ด 3 in 1, กระดานไวท์บอร์ด 2 ด้าน  , กระดานไวท์บอร์ด 20 บาท, กระดานไวท์บอร์ด 2 หน้า ล้อเลื่อน
, กระดานไวท์บอร์ด 3 ขา, กระดานไวท์บอร์ด 3 in 1
  

 ขายเก้าอี้ ขายเฟอร์นิเจอร์ ขายไวท์บอร์ด ขายโต๊ะอาหาร ขายโต๊ะไม้ยาง
 
 
 กระดานไวท์บอร์ด ไวท์บอร์ด  ไวบอด ขายไวบอด  ขายไวท์บอร์ด ขายกระดาน ขายกระดานเขียนงาน ขายกระดานถูก  ไวท์บอร์ดราคาถูก  ขายไวท์บอร์ดราคาถูก โรงงานไวท์บอร์ด  โรงงานไวบอด โรงงานกระดาน  โรงงานผลิตกระดาน  
 
 
 
 
 กระดานไวท์บอร์ด  กระดานไวท์บอร์ด  กระดานไวท์บอร์ด กระดานไวท์บอร์ด   กระดานไวท์บอร์ด  กระดานไวท์บอร์ด  กระดานไวท์บอร์ด
ขายกระดาน  ขายกระดาน  ขายกระดาน ขายกระดาน ขายกระดาน 
ขายไวท์บอร์ด  ขายไวท์บอร์ด ขายไวท์บอร์ด ขายไวท์บอร์ด  ขายไวท์บอร์ด
 
 ขายไวบอด ขายไวบอด ขายไวบอด  ขายไวบอด ขายไวบอด ขายไวบอด ขายไวบอด
ไวบอด
ไวบอด  ไวบอด  ไวบอด  ไวบอด  ไวบอด  ไวบอด  ไวบอด
#กระดานไวท์บอร์ด 
#ขายไวท์บอร์ด
#ขายไวบอด